เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงยูเรีย 46% N จำนวน 150 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 พฤศจิกายน 2566 69 ครั้ง