เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ทำหน้าที่บด-โปรยผสมสารฝนหลวง) สำหรับปฏิบัติงานตามศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 7 รายการ (ระยะเวลา 1 มีนาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567)
8 พฤศจิกายน 2566 51 ครั้ง