เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมคลอไรด์ ชนิดผง จำนวน ๒๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤศจิกายน 2566 63 ครั้ง