เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ ๔/๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤศจิกายน 2566 71 ครั้ง