เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ทำหน้าที่ บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง) สำหรับปฏิบัติงานตามศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พฤศจิกายน 2566 49 ครั้ง