เปลี่ยนการแสดงผล
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ สนามบินนครสวรรค์และสนามบินคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ธันวาคม 2566-31 พฤษภาคม 2567)
23 พฤศจิกายน 2566 41 ครั้ง