เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมคลอไรด์ ชนิดผง จำนวน 200 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2566 93 ครั้ง