เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของครุภัณฑ์ประกอบเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C-band) จำนวน ๑ งาน (สรม.)
6 ธันวาคม 2566 31 ครั้ง