เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 จำนวน 1,000 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธันวาคม 2566 62 ครั้ง