เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสถานีอุตุนิยมวิทยา (Weather Station) จำนวน ๕ สถานี พร้อมติดตั้ง (โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่การเกษตรอาศัยน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและปัญญาประดิษฐ์) e-bidding
26 ธันวาคม 2566 72 ครั้ง