เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมคลอไรด์ ชนิดผง จำนวน 200 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มกราคม 2567 68 ครั้ง