เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศยกเลิกการจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ สนามบินนครสวรรค์และสนามบินคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (15 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 พฤษภาคม 2567) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
6 กุมภาพันธ์ 2567 50 ครั้ง