เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กุมภาพันธ์ 2567 54 ครั้ง