เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมออกไซด์ ชนิดผง จำนวน 300 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กุมภาพันธ์ 2567 49 ครั้ง