เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมคลอไรด์ ชนิดผง จำนวน 200 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กุมภาพันธ์ 2567 32 ครั้ง