เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดซื้อโครงการอุปกรณ์ระบบบรูณาการข้อมูลสถานีเรดาร์ฝนหลวงเคลื่อนที่ 2 แห่ง จำนวน 2 ชุด และสถานีเรดาร์ฝนหลวงประจำที่ 1 แห่ง จำนวน 1 ชุด เพื่อดำเนินการจัดซื้อโครงการดังกล่าว จำนวน 1 ระบบ
22 มีนาคม 2567 34 ครั้ง