เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มีนาคม 2567 40 ครั้ง