เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 เมษายน 2567 40 ครั้ง