เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการอุปกรณ์ระบบบูรณาการข้อมูลสถานีเรดาร์ฝนหลวงเคลื่อนที่ ๒ แห่ง จำนวน ๒ ชุด และสถานีเรดาร์ฝนหลวงประจำที่ ๑ แห่ง จำนวน ๑ ชุด
2 เมษายน 2567 51 ครั้ง