เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการอุปกรณ์อุปกรณ์ถ่ายทอดระบบบประชุมทางไกล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
3 เมษายน 2567 44 ครั้ง