เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) และปรับปรุงตาม SB61-1138 ใบพัด ยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82-F/13 S/N DRG7830/90 จำนวน ๑ ชุด
4 เมษายน 2567 72 ครั้ง