เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ Mc CAULEY MODEL 3GFR34C703-B จำนวน ๓ ชุด
5 เมษายน 2567 33 ครั้ง