เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ รายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ BELL 412EP จำนวน ๑ รายการ
5 เมษายน 2567 43 ครั้ง