เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมชุด HOT SECTION เครื่องยนต์ GENERAL ELECTRIC MODEL CT7-9C S/N GE-E-309515 จำนวน 1 เครื่อง
5 เมษายน 2567 43 ครั้ง