เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) STARTER GENERATOR BELL 412EP P/N 23046-020 S/N 97004 จำนวน ๑ รายการ
5 เมษายน 2567 45 ครั้ง