เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ รายการจ้างตรวจซ่อมใหญ่ (Repair) SERVO CONTROL P/N AC67246 (704A44-831-113) S/N NU123 จำนวน ๑ รายการ
5 เมษายน 2567 39 ครั้ง