เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ รายการจ้างตรวจซ่อม (Repair) ENGINE SIGNAL CONDITIONER P/N 30592-00 S/N 627 และ S/N 723 จำนวน ๒ รายการ
5 เมษายน 2567 39 ครั้ง