เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ รายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ BELL 203B3 จำนวน ๑ รายการ
5 เมษายน 2567 53 ครั้ง