เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ รายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ BELL 407, BELL 407GXP จำนวน ๑ รายการ
5 เมษายน 2567 48 ครั้ง