เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเฮลิคอปเตอร์ รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) STARTER GENERATOR BELL 206B3 P/N 206-062-200-1 S/N 19519 จำนวน ๑ รายการ
5 เมษายน 2567 43 ครั้ง