เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เมษายน 2567 101 ครั้ง