เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด JET A-1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง (12 เม.ย.67-30 ก.ย.67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567 29 ครั้ง