เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการอุปกรณ์และโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฝนหลวง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เมษายน 2567 57 ครั้ง