เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อโครงการอุปกรณ์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์แม่ข่ายกลางและศูนย์แม่ข่ายสำรอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เมษายน 2567 73 ครั้ง