เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อโครงการจัดหาชุดเครื่องมือวัดทดสอบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เมษายน 2567 77 ครั้ง