เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง) ขนาด 2 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ลำ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤษภาคม 2567 132 ครั้ง