เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ณ สนามบินนครสวรรค์และสนามบินคลองหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน (1 มิ.ย.67-30 ก.ย.67)
15 พฤษภาคม 2567 55 ครั้ง