เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบินปีกตรึงแบบปรับความดันอากาศความเร็วสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 พฤษภาคม 2567 100 ครั้ง