เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่และทรัพย์สินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 4 เดือน (1 มิถุนายน 2567 – 30 กันยายน 2567) ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 พฤษภาคม 2567 60 ครั้ง