เปลี่ยนการแสดงผล
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พฤษภาคม 2567 57 ครั้ง