เปลี่ยนการแสดงผล
ยกเลิกโครงการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อม HOT SECTION เครื่องยนต์ GENERAL ELECTRIC MODEL CT7-9C S/N GE-E-309515 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
20 พฤษภาคม 2567 63 ครั้ง