เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
21 พฤษภาคม 2567 17 ครั้ง