เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2567 40 ครั้ง