เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด JET A-1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง (พ.ค.67-ก.ย.67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤษภาคม 2567 38 ครั้ง