เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเครือข่าย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 4 เดือน (1 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤษภาคม 2567 40 ครั้ง