เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของสนามบินคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ งาน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
24 พฤษภาคม 2567 39 ครั้ง