เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๔ ที่นั่ง) จำนวน 2 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ลำ
28 พฤษภาคม 2567 124 ครั้ง