เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ ความถี่ S-Band แบบ Dual Polarization ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด
28 พฤษภาคม 2567 101 ครั้ง