เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ แห่ง
28 พฤษภาคม 2567 151 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร