เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน รายการตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82-F/13 S/N DAP0174 จำนวน ๑ ชุด
29 พฤษภาคม 2567 133 ครั้ง